Všechny fotografie z WM ATIBOX 2022 jsou ke stažení na tomto odkazu a postupně budou přidávány další: https://us.zonerama.com/Atibox2022/1000009283

17:00 Tak a máme to za sebou! Vítězové jsou vyhlášeni, ceny rozdány, vše je uklizeno a nám nezbývat než poděkovat všem, bez kterých by tato akce nebyla tím pravím. Poděkování patří závodníkům, rozhodčím, figurantům, šlapačům, organizátorům, ale i všem divákům. Bylo nám ctí tuto akci pořádat! Naviděnou v roce 2023 na Atiboxu v Holandsku!

13:10 Tak a vítěze máme jasné. Nyní už se chystá slavnostní vyhlášení. Přípravy jsou v plném proudu.

13:00 V průběhu obran jsme obdželi poslední dva chybějící výsledky ze stop IFH 2. Na řadě byli poslední dva čeští závodníci. Nejprve si stopu zvedla Bohuslava Šibalová se startovním číslem 30 za velmi povedených 95 b. Jindra Janeček se startovním číslem 31 si ze své stopy odnesl 62 b.

12:50 Po neúspěchu Klárky jsme drželi palce druhé naší naději, Robertovi Fagošovi s Leviathanem z Ringu se startovním číslem 3. Viděli jsme velmi razantní a energickou obranu, ale bohužel ji poznamenali dvě neoběhnuté makety hned při vyhledání figuranta. Than byl hodně natěšený a proto byl třeba druhý povel při zadním doprovodu. Následně jsme viděli krásný kontrolák, ale bohužel při posledním pouštění byl potřeba druhý povel. Obrana byla celkově pěkná, ale bohužel jen za 85 b, což naši dvojici posunulo na druhé místo.

12:40 Se startovním číslem 2 se nám představil švýcarský závodník. Tato obrana byla velmi dobrá, dominantní projev s pevnými a plnými zákusy. Energické vyštěkání a velmi hezká obrana ohodnocena 91 b.

 

12:30 Na závěr celého závodu nás čekali ještě 4 obrany v kategorii IGP 3. Všichni jsme byli ve velkém očekávání neboť obrany čekali Klárku i Roberta. Bohužel nic dnes nedopadlo podle představ.

Klárku se startovním číslem 1 jsme viděli v akci jako první. Nazgul byl dnes bohužel tak natěšený, až byl neukázněný. Při každém hlídání figuranta ho hodně obtěžoval a poslední pouštění před závěrečným bočním doprovodem se bohužel nepodařilo ani na třetí povel. Nazi vždy pustil a pak se znovu rozhodl do rukávu zakousnout. Bylo to smutné, protože muselo dojít k diskvalifikaci. Moc smutný pohled.

12:20 Viděli jsme obrany z kategorie IGP 2. V této kategorii se nám představili pouze dva závodníci neboť třetí byl diskvalifikován již při poslušnosti. Nejprve jsme viděli startovní číslo 13, belgický závodník. Obrana této fenky byla celkově méně razantní, fena nevyštěkává, po hlídání figuranta padá z rukávu a stejně tak po kontroloáku. Celkově by měla být více dominantní, nicméně tato obrana je ohodnocena hraničními 70 b.

Jako druhé se nám představilo startovní číslo 14, naše česká závodnice Jana Hazuková. Viděli jsme moc hezkou obranu, velmi dominantní a energický projev psa. Bohužel při odvolání z makety byl potřeba druhý povel, stejně tak při zadním doprovodu. Jinak měl pes pevné a plné zákusy a velmi rychlé reakce. Obrana byla ohodnocena krásnými 93 b. Bohužel z důvodu nesplnění limitu v oddílu poslušnosti nemůžu tato závodnice zvítězit.

12:10 Máme za sebou obrany kategorie IGP 1. Bohužel hned první závodník s číslem 16 byl ukončen pro neovladatelnost, neboť pes opustil plac a psovodovi se nepodařilo ho přivolat ani na třetí povel. Tato obrana tedy za 0 b. Druhý závodník v této kategorii se startovním číslem 17 obranu dokončil úspěšně. Pes by však měl mít plnější zákusy a měl by být více dominantní. Pes při hlídání často napadá figuranta a při kontroláku bohužel padá a zákus udrží až na druhý pokus. Celkově tato obrana za 70 b. Třetí obrana v této kategorii bohužel pět ukončena neboť pes vůbec nevyhledal figuranta. I tato obrana za 0 b.


10:40 I poslední dvojice je pro nás velmi zajímavá. V této dvojice se nám představil druhý český favorit, startovní číslo 3, Robert Fagoš s Leviathanem z Ringu. Ovladatelnost bez vodítka v pořádku, dosednutí při zastavení by mělo být rychlejší. Při průchodu skupinkou by měla být větší pozornost. Při odložení do sedu lehké zpomalení psovoda při zadání povelu. Odložení do lehu by mělo být rychlejší, ale je zde přesné předsednutí. Při odložení do stoje by měla být větší pozornost v úvodu, zaujmutí pozice je v pořádku, ale pak by měla být pozice pevnější. Aport volný kvalitní sbírání, návrat by však měl být v rychlejším tempu. Při aportu skokem by mělo být předsednutí přímější. Aport šplehem by mohl být rychlejší, předsednutí přímější a mělo by být pevnější držení. Při vysílání vpřed by měla být výraznější pozornost na začátku, pak rychlý běh a rychlé zaujmutí pozice, ale při příchodu psovoda se pes bohužel zvedá a je třeba použít druhý povel pro upevnění pozice. Při dlouhodobém odložení je bohužel třeba druhý povel pro zaujetí pozicei. Celkem tato poslušnost za 82 b.

Posledním závodníkem, který se nám představil na poslušnosti je španělský závodník Antonio Silvestre Zamora se startovním číslem 4. Při poslušnosti velice hezký projev psa. Při ovladatelnosti bez vodítka je pes koncentrovaný na psovoda s energickým projevem, ale lehce šikmá pozice. Při odložení do sedu dochází k lehkému zpomalení psovoda, dobré zaujmutí polohy. Při odložení do lehu by mělo dojít k rychlejšímu zaujmutí polohy. Při odložení do stoje jde pes po povelu lehce do strany a pozice by zde měla být pevnější. Aport volný je rychlostně vše v pořádku, ale při předsednutí kontakt se psovodem a držení by mělo být pevnější. Aport skokem výrazný dotek při přeskoku tam a lehký dotek při přeskoku zpět, opět šikmá základní pozice. Aport šplhem nepřekonán směrem tam a zpět by to mělo být rychlejší, puštění aportu bohužel až na třetí povel. Vysílání v pořádku, ale lehnutí by mělo být rychlejší. Dlouhodobé odložení anulováno, protože pes po střelbě opouští místo o více jak tři kroky. Celkově tato poslušnost za 70 b.

10:10 Poslušnosti nám pomalu vrcholí, máme před sebou poslední 4 závodníky a to z kategorie IGP 3. Hned jako první se nám předstvil velký favorit z České Republiky se startovním číslem 1, naše Klára Hronová s Nazgulem z Ringu. Pes je velmi pozorný na psovoda, při ovladatelnosti bez vodítka v počátku lehce šikmo, ale obraty čelem vzad jsou výborné, při rychlé chůzi pes poskakuje a první obrat v pravo by měl být těsněšjí. Ve skupince by to chtělo více pozornosti na psovoda. Při odložení do sedu dochází k pomoi rukou od psovoda a sednutí by mohlo být rychlejší, při odložení do lehu pes okamžitě reaguje, ale mohlo by být rychlejší zalehnutí, ovšem předsednutí je přesné. Odložení do stoje opět poskakuje při rychlé chůzi, ale rychlé zaujmutí polohy nicméně by to chtělo větší pozornost na psovoda. Aport volný by mohl být ve větším tempu, chtělo by to jistější sbírání a návrat byl velmi pomalý a na závěr šikmé předsednutí. Aport skokem by mohl být celkově rychlejší a mělo by být pevnější držení aportu. Aport šplhem by to opět chtělo rychlejší. Před vysílání vpřed okamžitá reakce, ale lehnutí by mohlo  být rychlejší. Dlouhodobé odložení výborné. Celkově dnes hezkých 85 b.

 

 

Ve dvojici s Klárkou jsme měli možnost vidět startovní číslo 2, které patří švýcarskému závodníkovi Stephanu Schildovi. Pes je po celou dobu pozorný, lehce chodí šikmo v pozici a v obratech lehce zaostává a ty obraty by měly být těsnější. Před vstupem do skupinky a ve skupince pes už výrazněji zaostává. Při odložení do sedu by dosednutí mělo být rychlejší a chtělo by to lepší pozornost na psovoda. Při odložení v leže reaguje pes okamžitě, ale chtělo by to rychlejší dolehnutí. Předsednutí je přesné, ale v základní pozici je pes šikmo. Odložení do stoje je okamžité a pevná pozice, jen by měla by být větší pozornost, přesné předsednutí, ale přiřazení k noze až na druhý povel. Aport volný by mělo být jistější při sbírání a mělo by být ochotnější pouštění. Při aportu skokem je základní pozice šikmá a při předsednutí by mělo být pevnější držení, opět šikmá základní pozice. Lepší tempo i pevnější držení při šplhu. Vyslání před vysláním lehký neklid, rychlejší běh a rychlejší zalehnutí. Dlouhodobé odložení výborné, celkem 83 b.

 

 

9:45 Tak a máme za sebou i zbylé dva závodníky z kategorie IGP 2. V poslední dvojici této kategorie se nám představili dvě české závodnice. Jako první jsme mohli vidět Janu Hazukovou se startovním číslem 14. Při ovladatelnosti bez vodítka by měl pes pracovat s větší pozorností, bohužel se nepodařil ani jeden obrat čelem vzad a ve skupince dochází k povelu navíc protože pes výrazně zaostává. Při odložení v sedě pes zůstává ve stoje. Odložení vleže by mělo být rychlejší. Při odložení do stoje lehké odskočení ze strany psovoda. Přiřazení k noze by mělo být přesnější. Běh pro aport v pořádku, pak by mělo být jistější sbírání a na závěr bohužel nedochází k předsednutí. Aport skokem překonání tam v pořádku, zpět by mělo být rychleji, ale opět není předsednutí a psovod couvá. Aport šplhem šikmá základní pozice a ani zde nedojde k předsednutí, aport je odebírán u země. Vysílání v pořádku, ale zastavení až na druhý povel a mělo by být rychlejší. Při dlouhodobém odložení by mělo být rychlejší zaujetí pozice. Celkově dnes 64 b.

 

Druhou českou závodnicí v této kategorii je Ivana Landovská se startovním číslem 15. U této závodnice bohužel došlo k diskvalifikaci, pes odešel před aportem skokem z place a nebyl ze strany psovoda ani na třetí povel úspěšně přivolán.

9:20 Ve druhé dvojici můžeme dnes vidět posledního závodníka kategorie IGP 1, španělského závodníka se startovním číslem 18, kterým je Antonio Silvestre Zamora. Kvalitní hezká poslušnost, pes pracuje s vysokou koncentrace a radostně. Při ovladatelnosti bez vodítka je pes pozorný a koncentrovaný, pozice je přesná. Při odložení v sedě dochází k přizastavení ze strany psovoda a lehkému neklidu při příchodu psovododa. Při odložení v leže opět lehké přizastavení, zaujmutí pozice je rychlé, ale pes čuchá. Aport volný hezký začátek, mělo by být jistější zvednutí a předsednutí je lehce šikmé. Aport skokem začátek v pořádku, ale zpět oběhnutí a mělo by být pevnější držení aportu. Aport šplhem v pořádku, ale je použit druhý povel na základní pozici. Při vysílání by běh měl být výraznější, ale okamžitá reakce na povel. Dlouhodobé odložení výborné. Celkem 85 b.

 

Druhým závodníkem v této dvojici je již závodník z kategorie IGP 2, kterým je belgický závodník Thomas Benaerens se startovním číslem 13. Kvalitní a hezká poslušnost. Ovladatelnost bez vodítke pouze občas lehce šikmo od nohy. Odložení v sedě až na druhý povel a měla by být výraznější pozornost. Odložení v leže je okamžité, ale opět by to chtělo výraznější pozornost. Předsednutí by mohlo být přímější. Odložení ve stoje pevná a výborná pozice pouze na závěr lehký neklid. Aport volný rychlý běh, sbírání v pořádku, ale návrat by měl být rychlejší a mělo by být pevnější držení. Aport skokem velmi rychlí na začátku, ale i tady by měl být návrat rychlejší a pevnější držení aportu. U aportu šplhem je to stejné. Při vysílání vpřed je velmi kvalitní běh, ale lehnutí až na druhý povel. Dlouhodobé odložení výborné. Tato velmi pěkná poslušnost je ohodnocena za krásných 91 b.

8:55 Jako první se nám dnes představili závodníci z kategorie IGP1. V první dvojici jsme nejprve viděli slovenskou závodnici se startovním číslem 16 Annu Sykorovou. V průběhu celé poslušnosti má pes velice hezkou a kvalitní pozornost, pes je koncentrovaný a pracuje s radostí. Ovladatelnost bez vodítka je přesná, obraty jsou přesné jen v obratu v pravo pes lehce zaostává a ve skupince by měla být přesnější pozice. Při odložení do sedu by měla být rychleji zaujmutá pozice. Při odložení v leže dochází k okamžité reakci, ale opět by měl pes jít rychleji do pozice, předsednutí je přesné, ale do základní pozice jde pes  lehce před povelem. Hezký aport při běhu tam , ale sbírání by mělo být sebevědomější lepší a návrat i následné předsednutí by mělo být lepší. Aport skokem je bohužel anulován neboť pes nepřeskočil překážku ani jední směrem. Šplh jedním směrem je výborný. Vysílání v pořádku, ale lehnutí až na druhý povel. Dlouhodobé odložení výborné. Celkem za tuto poslušnost 78 b.

Jako druhý se nám se startovním číslem 17 představil holandský závodník Hans Schiltkamp. Poslušnost byla bohužel narušena dvoumi anulovanými cviky. Pozornost na psovoda je dobrá ,ale pes je v šikmé pozici a předchází nohu psovoda, obraty by měly být těsnější a zaujmjutí základní pozice by mělo být rychlejší. Při odložení do sedu dochází k pomoci ze strany psovoda, dosednutí by mělo být rychlejší dosednutí a je šikmé. Při oddložení v leže opět pomoc od psovoda, pes v počátku leží, ale pak si sedá, při předsednutí kontakt se psovodem a základní pozici je šikmě. Aport volný ze začátku šikmá pozice, sbírání aportu by mělo být jistější a v rychlejším tempu s pevnějším držením aportu. Aport skokem anulován, bohužel ani tento pes nepřeskočil překážku žádným směrem. Při šplhu jedním směrem je použit povel navíc pro zaujetí základní pozici a předsednutí by mělo být přímější. Na vysílání reaguje hezky a kvalitní běh, ale nedochází k lehnutí, místo toho návrat k psovodovi, a proto je cvik anulován. Při dlouhodobém odložení je na začátku neklid. Celkem 58 b.


8:00 Máme před sebou poslední den, počasí dnes vypadá, že by na nás mohlo být hodnější než včera, držme si palce! Dnes nás čeká opravdu nabitý program, všichni už jsou na značkách a bedlivě vyhlížíme prvního závodníka!

22.10.2022

17:00 Pro dnešní den máme vše hotové, závodníky a vedení závodu teď čeká slavnostní gala večer a pak už jen odpočinek a příprava na zítřejší vyvrcholení. Čekají nás poslušnosti a obrany ve všech IGP kategoriích a rozhodovat se bude i v kategorii IFH 2, bude tedy na co se dívat. Budeme se na Vás těšit již v 8:30 na první poslušnosti!

16:15 Poslední stopy dne patřily do kategorie IFH-V. V této kategorii máme pouze dvě závodnici a obě z České Republiky. Lépe se stopa vydařila závodnici se startovním číslem 19, Bohuslavě Šibalové, ta si odnesla ze stopy pěkných 85 b. Druhé závodnici v této kategorii Haně Ryantové se bohužel stopa nevydařila podle představ neboť získala 36 b.

16:00 Na závěr dne Vám ještě dlužíme výsledky z pozdních odpoledních stop. Nejprve k nám dorazily výsledky ze stop kategorie IGP 2, kde máme tři závodníky. Nejlépe se stopa vydařila Janě Hazukové se startovním číslem 14 a to za moc hezkých 89 b. Belgický závodník Thomas Benaerens se startovním číslem 15 získal na stopě 72 b. Stopa se bohužel nevydařila druhé české závodnici v této kategorii Ivaně Landovské se startovním číslem 16, hodnocení stopy bylo pouze 8 b.

 

 

15:00 Skvělé zprávy ze stop IGP 3, českým závodníkům se velmi dařilo. Jako první si stopy zvedla Klára Hronová z Nazgulem se startovním číslem 1. Jedna malá nepřesnost u předmětu, ale celkové krásných 94 b. Téměř bezchybné stopy jsme se dočkali u dvojice Robert Fagoš a Leviathan se startovním číslem 3, kteří až na jedno malé zrychlení předvedli parádní výkon ohodnocený nádhernými 99 b.

 

Švýcarský závodník Stephan Schild se startovním číslem 2 obdržel za stopu 96 b a španělský závodník Antonio Silvestre Zamora se startovním číslem 4 obdržel za stopu 98 b.

 

13:35 No a zbytek odpoledne budeme napjatě čekat na výsledky ze stop. Dnes odpoledne se na ně chystají hned 4 čeští závodníci. Držme palce, budeme Vás informovat!

13:30 Tak dnešní obrany IGP 3 máme za sebou. Bohužel jak smutně jsme začali, tak jsme i skončili. Startovní číslo 11, španělský závodník měl moc hezkou obranu, bohužel pes na konci obran na třetí povel nepustil a museli být diskvalifikováni. Se startovním číslem 12 se nám představila třetí česká závodnice dnešního dne, Lucie Bravencová. Bohužel se psovi nepodařilo vůbec vyhledat figuranta, neoběhl ani jednu maketu, a proto byla obrana ukončena s 0 b.


13:10 Aktualní zprávy ze stop. V kategorii IFH 2 mají stopu za sebou již 4 závodnice. Švédská závodnice Jill Melstrom získala 65 b. Z českých závodnic se nejlépe dařilo Vendule Zemanové, startovní číslo 27, se svou fenou získaly krásných 94 b. Další české závodnice Zdena Sojková a Iva Čadinová získaly 82 b a 51 b.

13:00 Máme za sebou další českou závodnici se startovním číslem 10, Kateřinu Rackovou. Mohli jsme vidět velmi pěknou, razantní obranu. Vyhledání figuranta bylo výborné, vyštěkání dominantní a stabilní, odvolání bylo rychlé, pak výraznější neklid a špatná pozice u nohy. Při chůzi pes hodně předchází a nedrží se u psovoda. Všechny zákusy byly plné a pevné. Tato obrana byla hodnocena celkem za 87 b.

12:50 Další obrany nám předvedla Finská závodnice se startovním číslem 9. Obrana byla celkově pěkná, pes by měl mít lepší a plnější zákusy. Celkové hodnocení 85 b.

 

12:30 Se startovním číslem 8 se nám na obranách představila maďarská závodnice se svou drobnou fenečkou. Vyhledání figuranta bylo rychlé, vyštěkání dominantní a konstatní. Při zadním doprovodu fena nemá dobrý kontakt s psovodem u nohy a bohužel nebyl plný zákus. Nicméně jinak byla obrana velmi pěkná a dokončena zdárně s hodnocením 83 b.

12:20 Jako třetí se na obranách představila česká závodnice Jitka Baxová. Konečně to vypadalo na první úspěšné dokončení obran v IGP 3, ale bohužel ani zde se nezadařilo, neboť těsně před koncem pes nepustil ani na třetí povel a Jitka Baxová byla tedy bohužel diskvalifikována a v závodě končí.

12:00 Tak a máme tu první obrany letošního ATIBOXU. Bohužel obrany se prvním závodníkům moc nevydařili. Slovenský závodník s číslem 5 i Italská závodnice s číslem 6 byli ukončeni po cviku Pokus o útěk figuranta, neboť ani jeden ze psů nebyl schopen figuranta zadržet. Slovenský závodník si odnesl 7 bodů, Italská závodnice bohužel 0 bodů.

11:20 Se startovním číslem 11 se nám představil španělský závodník Luciano Fernandes Rodriguez. Pes pracuje ochotně a s radostí, ale s velkými nepřesnostmi. Při chůzi bez vodítka předchází nohu psovoda. Ve skupince by měl být kontakt se psovodem těsnější. Při odložení v sedě je sednutí okamžité, stejně tak odložení do lehu, kde následně bohužel dochází k čuchání a posunu v pozici. Odložení ve stoje je okamžité, ale poté výrazný neklid, pes přešlapuje a udělá několik krůčků. Předsednutí je v kontaktu se psovodem. Při odhození aportu je u psa lehký neklid, poté rychlost vyběhnutí v pořádku, ale výrazné přeběhnutí a následně šikmé předsednutí šikmé, pozice u nohy by měla být těsnější. Při aportu skokem pes stojí při odhození a poté povel navíc pro vyběhnutí. Aport šplhem by měl být v rychlejším tempu. Při vysílání je vyyběhnutí váhavé a poté je už cvik v pořádku. Při dlouhodobém odložení lehký neklid. Celkově 76 b.

Startovní číslo 12 si vylosovala česká závodnice Lucie Bravencová.  Ovladatelnost na vodítku byla velmi kvalitní až v závěru ve skupince pes ztrácel koncentraci. Při odložení v sedě pes zůstává stát, při odložení do lehu je to stejné, předsednutí pak v pořádku, ale neklid při pozici k noze. Odložení ve stoje v pořádku, avšak pes nepředsedá. Při volném aportu je použit druhý povel pro vyběhnutí, nedochází k předsednutí a přiřazení k noze je před povelem. Při aportu skokem dochází k posunu v základní pozici, průběh cviku v pořádku, při předsednutí  však kontakt se psovodem a pes pomalu dosedá. Aport šplhem v pořádku, ale pes dosedá až po odebrání aportu. Vysílání rychlé, ale lehnutí až na třetí povel při směru k psovodovi. Dlouhobé odložení v pořádku. Celkem 70 b.

10:55 Máme tu rychlou vsuvku s výsledky ze stop. Bohužel deštivé počasí se psům moc asi moc nelíbí a obdrželi jsme informace ze stop IFH 1. Startvní číslo 22 – Miroslava Wimětalová obdržela 8 b. Startovní číslo 23 – Lamain Karin obdržela 15 b. Startovní číslo 24 – Veronika Červniková obdržela 46 b. Startovní číslo 25 – Michaela Martinů obdržela 17 b.

10:45 První závodník ze třetí dnešní dvojice je finská závodnice Kristiina Kallio se startovním číslem 9. Velice kvalitní ovladatelnost bez vodítka, při odložení v sedě za pochodu je reakce psa okamžitá, ale rychleji by měl dosednout. Při odložení v leže je lehká pomoc ze strany psovoda rukou, pes by měl být při přivolání rychlejší. Při odložení ve stoje pes nabízí pozici ještě před povelem, poté v pořádku, přivolání by mělo být v rychlejším tempu. Aport volný běh tam by měl být v  rychlejším tempu, chtělo by to jistější sbírání a návrat ke psovodovi je opět pomalejší. Aport skokem v pořádku, mělo by být jistější sbírání. Aport šplhem v pořádku, ale při zaujetí základní pozice sedí pes křivě u nohy, překonání v pořádku, mělo by být pevnější držení při odebírání aportu. Vysílání výborné. Při dlouhodobém odložení si pes lehá ještě před povelem psovoda. Celkem 82 b.

 

Druhou závodnicí této dvojice je česká závodnice Kateřina Racková se startovním číselm 10. Pes je pozorný na psovoda, při ovladatelnosti bez vodítka pes předchází psovoda, psovod mění před prvním obratem čelem vzad tempo. Psovod nedokončil skupinku. Při odložení do sedu je okamžitá reakce, ale při zastavení je dále od psovoda, při odložení v leže předchází psovoda, odložení je v rychlejším tempu, ale pes se přizvedává. Přivolání rychlé, předsednutí neklidné. Reakce na povel stůj by měla být rychlejší a pozice pevnější, pes popošel asi 3 kroky, poté předsednutí šikmé a kontakt se psovodem. Neklid při odhození aportu, rychlý běh, ale sbírání by mělo být jistějí, předsednutí přesné, ale překusování před odebráním aportu. Aport skokem velmi pěkný, předsednutí by mělo být lepší. Aport šplhem rychlý, ale opět by mělo být pevnější držení. Běh před vysíláním by měl být rychlejší, ale velmi dobrá reakce na lehni. Při dlouhodobém odložení neklid na začátku. Celkem 84 b.

 

 

10:20 Ve druhé dvojici se nám představila první česká závodnice se startovním číslem 7, Jitka Baxová. Bohužel poslušnost poznamenána třemi cviky se známkou nedostatečná a jedním anulovaným cvikem. Odložení v lehu pěkné, přivolání v pořádku. Na povel stůj pes reaguje až po pár krocích, pozornost je v pořádku. Aport volný by měl být rychlejší a jistější, návrat pomalý, držení i předsednutí v pořádku, ale přiřazení k noze pomalé. Kontakt při přeskoku překážky a poté váhavé vracení. Aport šplhem v pořádku, opět by mělo být jistější a předsednutí by mělo být přímější a bez kontaktu se psovodem. Vysílání by mělo být rychlejší a zalehnutí přesnější. Dlouhodobé odložení bylo anulováno, pes se zvedl již při odchodu psovoda. Celkové hodnoceno 65 b.

Se startovním číslem 8 se nám představila maďarská závodnice Molnár Ivett. Poslušnost i ovladatelnost s hezkou koncentrací na psovoda, ale při chůzi a obratech fena lehce zaostává. Při odložení do sedu bohužel fena zůstává stát, při odložení do lehu se na první povel z lehu zvedne, zaléhá až na druhý povel. Předsednutí a přiřazení v pořádku. Odložení do stoje velmi hezké a přesné zaujetí polohy. Aport volný by měl být jistější při sbírání, ve větším tempu a lepší předsednutí. Aport skokem v pořádku, ale váhání při sbírání aportu a kontakt při přeskoku zpět. Aport šplhem by měl být opět jistější. Vysílání hezké, ale povel na lehnutí na poslední chvíli. Při dlouhodobém odložení na začátku lehké změny polohy, poté už v pořádku. Celkově hodnoceno za 78 b.

9:55 Máme za sebou první dvojici na poslušnosti. Startovní čísla 5 a 6. S číslem 5 se nám představil slovenský závodník Ladislav Hencovský. Celá chůze by chtěla více pozornosti a obraty i chůze by měly být více přesné. Při přivolání lehký neklid v pozici a předsednutí lehce nepřesné. Aport pomalejší a kontakt se psovodem při předsednutí. Překonání překážky v pořádku, bohužel nedochází k předsednutí a pes aport pouští. Aport šplhem v pořádku, ale při předsednutí opět lehký kontakt se psovodem. Vysílání v pořádku, ale zalehnutí přes oblouk a trochu pomalejší.  Celkově si odnáší 73 b.

S číslem 6 se nám představila italská závodnice Paola Caroli. Celá poslušnost s malou pozorností a koncentrací na psovoda, daleko od nohy, ve skupince úplná ztráta kontaktu s psovodem. Odložení do lehu je velmi pomalé, po povelu ještě asi 5 kroků a pak zalehnutí do boku. Přivolání jsou velmi rychlá, ale při předsednutí dochází k poskakování a velkému neklidu. Aport v pořádku, ale při předsednutí dochází ke kontaktu se psovodem. Aport skokem bohužel anulován, neboť pes vůbec nepřekonal překážku. Aport šplhem v pořádku, ale opět kontakt a nepřesná pozice při předsednutí. Vyslání psa v pořádku, avšak odložení do lehu až na druhý povel a velmi pomalé. Tato poslušnost celkem za 56 b.

 

8:45 Vítáme Vás v deštivém sobotním ránu! Máme za sebou zkušební psy na obrany IGP 1 a IGP 3. Přípravy vrcholí a již v 9:30 náš čekají první pošlušnosti letošního WM ATIBOX 2022.

21.10.2022

18:00 Startovní čísla jsou vylosována! Přehled všech závodníků s vylosovanými čísly najdete již teď v sekci VÝSLEDKY, kde zítra budou postupně přibývat získané body. Pod harmonogramem jsou k nahlédnutí časy jednotlivých disciplín dle čísel. No a pro dnešní den to již bude vše a budeme se znovu hlásit zítra již v 8:30 se zkušebním psem na obraně.

17:00 Slavnostní zahájení WM ATIBOX 2022 právě začíná, všechny týmy postupně nastupují na plac. Představení rozhodčích, figurantů, šlapačů a všech dalšch důležitých osob máme za sebou a na řadě je losování startovních čísel.

16:20 Bez deště to bohužel nevydrželo. Nicméně se nám blíží porada vedoucích a rozhodčích a již v 17:00 nás čeká oficiální zahájení.

15:00 Probíhají veterinární přejímky, počasí se nám trochu zatáhlo, ale dobrá nálada nám pořád vydržela, tak snad to ještě vydrží bez deště.

13:30 Tréninky obran je ukončen, nyní nás čeká ve 14:30 veterinární přejímka a pak už se společně budeme těšit na 17:00 na zahájení.

 

13:15 Před námi už pouze dva týmy, nyní máme na place tým Slovenska a připravuje se poslední závodník ze Švýcarska.

12:40 Český tým má trénink obran za sebou a na řadě je nyní tým Španělska.

12:00 Plac se nám přeměnil na obrany, na place stojí krásné modré makety a již můžeme vidět trénink belgického závodníka. Za pár minut přijde na řadu český tým!

11:25 Odtrénováno má již tým Slovenska a Švýcarska, kteří nastoupili na trénink společně, neboť mají také pouze 1 závodníka v týmu. Nyní už je na place poslední tým, tým Slovenska a pomalu se blížíme ke konci tréninků poslušnosti. Od 12h nás čeká trénink obran.

 

10:55 Časový harmonogram tréninku dodržujeme přesně, proto Španělé odchází z placu a na place se chystá Finsko společně s Maďarskem a Nizozemskem, kteří mají všichni v týmu pouze 1 závodníka, a proto nastupují společně, výpomoc mezi závodníky probíhá i napříč týmy.

10:40 Tréninky českého týmu máme za sebou a nyní se na plac chystá tým Španělska.

10:20 Belgický závodník má již odtrénováno a nyní na place můžeme vidět tréninky českého týmu. Český tým krásně spolupracuje, nastupují po dvojicích  a navzájem se podporují. Na sluníčku, které nám vysvitlo, je to moc hezká podívaná!

 

9:45 Přejímku máme skoro za sebou a už se nám chystají první závodníci na tréninky! Plac je připravený, všichni v dobré náladě a počasí nám zatím přeje.